ביקורת תברואה ובטיחות מזון

החוק בישראל מחייב כל עסק בתחום המזון, להחזיק ברישיון המצריך בדיקות תברואתיות, שמוודאות שהעסק עומד בתקני הבריאות. את ביקורות המזון עורך גורם מקצועי חיצוני לעסק.

הנושאים שייבדקו במהלך הביקורת

דוח הביקורת

בסיום הביקורת, יוגש לעסק דוח שמתייחס לכל הליקויים והתקלות במידה ונמצאו, הצעות להתייעלות המלצות לשיפור וכד.' 

הדוח ייכתב באופן מקצועי וישמש את העסק להתנהלות השוטפת העתידית ויכלול:

הוראות והנחיות מקצועיות לעבודה, לניקיון, לנהלי עבודה כלליים- לרבות ISO, לשמירה על בטיחות מזון לאורך זמן ולייצור מתואם. 

בסיום המעבר על דוח הביקורת, תועבר הדרכה לעובדים שתכלול הכרת נהלי העבודה ובחינה של הטמעתם בכל התחומים הקשורים לתברואה, בטיחות מזון והיגיינה אישית.

מתי נכון לקיים ביקורת מזון בעסק?

לפני הקמת העסק, נכון לקחת בחשבון תכנון נכון ומותאם של המטבחים לסוגיהם ולסייע באמצעות תכנון מונחה לשמור על תברואה ובטיחות המזון באופן שוטף.  באמצעות יצירת תהליכים פשוטים וקלים לביצוע כבר למן ההתחלה. בעסק חדש הליווי יכלול גם טיפול בכל סוגי הרישיון הנדרשים לייצרן / לעסק ובייצוג במשרד הבריאות.

בעסק קיים – לצורך בקרת תברואה ובטיחות מזון שוטפת אחת לרבעון.

במקרה של משבר או שינוי מנהלי כמו הפרטה של מטבח / חדר אוכל וכד' – הביקורת תכלול תחקור אירוע מקצועי ממצאים ומסקנות ובהתאם להם גם המלצות לתיקון.

קיימים מספר סוגי ביקורת

במפעלי מזון, במסעדות, מטבחים מוסדיים ובבתי מלון שאחראיים על בריאותם ושלומם של סועדים רבים, חשוב שהביקורות יעשו בתדירות גבוהה ובאופן שוטף.

ביקורות חיצוניות אלה נועדו לשמור על איכות המזון והנהלים התברואתיים בעסק והימנעות מכישלון בביקורות הפתאומיות של משרד הבריאות ומתחלואה של עובדים ולקוחות שיוכלו להוביל לתביעות ולחובות, לחוות דעת וביקורת ציבורית שתפגע בתדמית העסק ואף לסגירת העסק.

מי יכול לקיים את ביקורת המזון בעסק?

ישנם מספר מושגים ובעלי תפקידים שעשויים לגרום לבלבול שחשוב להכיר: תברואן/ נאמן תברואה/ טכנולוג מזון וכד'. במפעלי מזון מועסק טכנולוג מזון שאחראי כחלק מתפקידו גם על ההיבטים התברואתיים. במסעדות/בתי מלון וחברות הסעדה במרבית המקרים העסקת נאמן תברואה- מטעם משרד הבריאות בהחלט תספיק וגם פחות יקרה.  נאמן תברואה מוסמך משרד הבריאות המופקד על בטיחות מזון בהתאם לכללים ולהנחיות.

דילוג לתוכן