פתיחת תיק ייבואן למוצר חדש

בכפוף לרפורמה החדשה

פתיחת תיק "ייבואן נאות" – בכפוף לרפורמת היבוא החדשה

רפורמת יבוא המזון החדשה שאושרה במסגרת "חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית  לשנות תקציב 2021 ו 2022  לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ה-2015 (חוק ההסדרים)". מחייבת כל ייבואן, החל מה- 1.1.23 לעמוד בדרישות המחמירות של ה EU בהקשר לבטיחות מזון (מזהמים כימיים, ביולוגיים וכו'). הדרישות יוחמרו במיוחד ב"מזון רגיש" (מזונות קפואים, מקוררים וכו'). הלכה למעשה, החל ממועד זה משרד הבריאות יחמיר את הפיקוח על ייבוא מוצרי מזון.

במסגרת הרפורמה, משרד הבריאות מציע ליבואנים להיכנס למסלול "יבואן נאות"  או כפי שחלק מכנים "יבואן בטוח" . מסלול זה יעניק הקלות ליבואן בשחרור מהיר וקל יותר של מוצרים אך ורק על סמך הצהרות ואנליזות מהיצרן/נים בחו"ל.

על מנת לקבל את תקן "יבואן נאות" ממשרד הבריאות, היבואן נדרש להעמיד מערכת בקרת בטיחות מזון עצמית שתיבדק ותאושר על ידי משרד הבריאות במסגרת הליך אישור.

הדרישות מהיבואנים במסגרת תקן "יבואן נאות" כוללות בין השאר:

ביצוע סקר סיכונים למוצר/ים המיובא/ים

קיום מערכת נהלים לבקרות איכות ובטיחות מזון

ביצוע בקרת מסמכים ובקרת תיעוד

ביצוע עקיבות למזון שסופק ללקוחות

תיעוד וניהול תלונות לקוח הקשורות לבטיחות מזון

ניהול מעקב דיגיטלי אחר חזרות יזומות של המוצר/ים בחו"ל ועוד.

על מנת לקבל תו תקן "יבואן נאות" היבואן נדרש להגיש בקשה בטופס מכוונן. הבקשה הכוללת את כל הנזכר לעיל, וכן התחייבות לעמידה בנהלים שהוגשו בבקשה. המסמכים המוגשים ייסקרו ע"י משרד הבריאות שיחליט בדבר אישור או סירוב לבקשה.

לא מן הנמנע כי בהמשך משרד הבריאות ישלח מפקחים אל היבואנים ע"מ לבצע ביקורות פתע.

שירות הליווי מלא ליבואנים המעוניינים לקבל תו תקן "יבואן נאות" של משרד הבריאות נועד בדיוק לסייע להתגבר על קשיי הבירוקרטיה ולמניעת קבלת סירוב. השירות  מבוצע  ע"י מהנדסי מזון מוסמכים מנוסים, הבקיאים בדרישות הרגולטוריות.

 

השירות כולל :

השירות שלנו כולל הגשת הבקשה בשם הלקוח למשרד הבריאות תוך ליווי של טכנולוג מזון מנוסה הבקיא בדרישות הרגולציה. כל המסמכים שיוגשו למשרד הבריאות יהיו חתומים ע"י טכנולוג מזון מוסמך.

חשוב לציין, מעבר לחובת הרישום לטובת הייבוא של המוצרים מחו"ל לישראל, ניתן לעשות שימוש במסמך התוכנית החתומה, גם לטובת ייצוא מוצרים מהארץ לאירופה המחייבים בדיוק את אותו המסמך.

דילוג לתוכן