דרישות לקבלת רשיון עסק

תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך העסק בהם יצוינו פריטים אלה:

 • רוחבם, אורכם, גובהם, שטחם וייעודם של כל חדר מחדרי העסק.
 • מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור.
 • סימון ציפוי הקירות, גובה הציפוי וצבעו על גווניו (נדרשים גוונים בהירים).
 • סימון שיפועי הרצפה.
 • סימון כל הקבועות הסניטאריות, האביזרים, צינורות אספקת המים וצינורות סילוק השפכים בציון קוטר ושיפוע.
 • סימון כל מתקני אחסנת האשפה ונפחם.
 • סימן מקום המנועים הקבועים.
 • שטח העסק וגבולותיו לפי רשום בספרי המקרקעין.
 • קנ"מ 1:100 של התרשים או על פי דרישה, אפילו 1:50.

 

תנאים לקבלת רשיון יצרן
יצרן = אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים בייצורו של מצרך או בשינויו מבחינת צורה, טיב, איכות או מכל בחינה אחרת או העוסק באריזתו או במזיגתו.
לא יעסוק אדם כיצרן, כסיטונאי, כמחסנאי או כסוכן אלא לפי רשיון יצרן.
רשיון יצרן הינו רשיון שנתי.
קבלת רשיון עסק למפעלים, מותנית בקבלת רשיון יצרן.

תנאים לקבלת רשיון עסק לבתי אוכל:

 • מפה מצבית והתוכניות שנספחו לבקשת היתר בניה.
 • תנועה וחתך של בית האוכל.
 • רוחבו, אורכו, גובהו וייעודו של כל חדר מחדרי בית האוכל.
 • מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האיוורור
 • סימון ציפוי הקירות, גובה הציפוי וצבעו על גווניו ( בהיר ).
 • סימון כל הקבועות הסניטאריות והאביזרים.
 • סימון מתקני אחסנת האשפה.
 • ציון סוג הריהוט והחומרים.
 • קנ"מ 1:100 או על פי דרישה, אפילו 1:50.

 

תכנון מטבחים
מטבח-חדר ( אולם ) המיועד להכנת מזון או משקה, לרחיצת כלים או להחזקת מזון מוכן.

עקרונות בתכנון:
המטבח יהיה בנוי במיקום המאושר ע"י הרשות המקומית.
שטח המטבח יהיה מאורגן בצורה המאפשרת הפרדה בין אזור מלוכלך לאזור נקי.

אזור מלוכלך:
קבלת חומרי גלם, טיפול ראשון, ביקורת, הפשרת בשר/ דגים, הפשטת אריזה, הכשרת בשר, העברת חומרי גלם למיכלים נקיים, רחיצת כלים, העברת פסולת וזבל למכלי האשפה.

אזור נקי:
לאחר טיפול בחום או טיפול אחר (סלט למשל) בו נמצא מזון מוכן לאכילה, מוצרים אחרי בישול, טיגון, אפייה או צלייה. אזור אריזה, אחסנה בקירור של מוצרים ואזור הובלה לשיווק.

מבנה המטבח:

 

 • יהיה במקום המאושר ע"י הרשות המקומית. סביבת המטבח לא תגרום לזיהום המזון ע"י אבק, גזים, חול, תרסיסי צבע או מזהמים אחרים ולא תהיה מוכת מכרסמים ומזיקים.
 •  דרכי הגישה למטבח יהיו מאספלט או בטון.
 • קירות חיצוניים יהיו מחומרים קשיחים כגון בטון או לבנים.
 • המטבח יהיה מנוקז, בעל שיפוע הרצפה בהתאם לקווי יצור ומחובר למערכת ביוב תקינה עם מפרידי שומן.
 • רצפת המטבח חייבת להיות שלמה, חלקה, בעלת שיפועים למניעת הצטברות מים ועשוייה מחומרים שאינם סופגים וניתנת לניקוי בנקל.
 • למטבח חייבים גם לתכנן כניסה ויציאה נפרדת.
 • הציוד בשימוש באזור המלוכלך יהיה בנפרד מהציוד בשימוש באזור הנקי. המצב מתאפשר רק לאחר ניקוי וחיטוי יסודי.
 • הפועלים מהאזור המלוכלך יכולים לעבוד בחלק הנקי רק לאחר החלפת בגדים וחיטוי ידיים ונעליים.
 • תזרים היצור במטבח יהיה רציף ללא התנגשויות והצטלבויות.
 • צינורות המטבח לא יהיו גלויים לעין.
 • תעלת הניקוז תהיה מעוגלת ומחוברת לביוב הבניין. בינה ובין הבניין יהיה מחסום דלוחים.
 • דלתות וחלונות יהיו שלמים, נקיים ותקינים.
 • במטבח יותקנו כיורים וברזים למים חמים וקרים.
 • קירות המטבח יהיו בגוון בהיר מכוסים בחרסינה בהירה או חומר אחר מאושר עד גובה 180 ס"מ.
 • לאחר התקנת הציוד והריהוט חייבים להישאר שטחים חופשיים ופנויים ברוחב של 1.5 מטר לפחות.
 • המחסן יהיה צמוד למטבח או במרחק שלא יעלה על 25 מטר ממנו.
 • מתקני צלייה, גריל, טיגון ותנורים לאפייה יותקנו בתוך העסק במרחק של 2.5 מטר לפחות מפתח הכניסה.
 • ציוד שלא ניתן להזיז יותקן באופן שניתן לנקותו בנקל.
 • ציוד שניתן להזיז מהמקום יותקן בצורה שאפשר להזיז בנקל, לצורך ניקוי, באמצעות גלגלים או בדרך אחרת באישור מנהל.
 • ציוד הבא במגע עם מזון לא יכול להכיל עופרת, נחושת, קדמיום או כל חומר אחר העלול להיות רעיל לאדם. הוא לא יהיה עשוי מעץ, יהיה בעל משטח חלק, מחומר שאינו סופג נוזלים ואינו מתקלף- יש לדווח מאיזה חומר עשוי הציוד.
 • הציוד יהיה קל לפירוק לצורך ניקוי וחיטוי.

חדרי קירור:

 

 • יהיו מצוידים במדחום אינדיקטורי ( טמפ' בזמן ביקורת).
 • חדרי הקירור יהיו מצוידים גם במדחום רושם  הקריאה תהיה מחוץ לחדר הקירור בגובה 1.60 – 1.70 מטר מהרצפה.
 • התרמומטרים יעברו כיול לפחות פעמיים בשנה.
 • מזון גולמי יוחזק במתקן קירור נפרד ממזון מוכן לאכילה.
 • במקרים מסוימים המנהל יכול לאשר הפרדה באמצעות מחיצה באותו חדר קירור.

 

איוורור ותאורה במתקן:
האיוורור יהיה באמצעות חלונות פתוחים, הנפתחים החוצה או דרך מערכת מכנית או מיזוג אוויר. מיזוג האוויר חייב להיות במחלקות המטפלות במזון רגיש כמו בע"ד וסלטים.

מתקני בישול:
המנהל יכול לדרוש מנדף המכיל כיפה ומפוח מעל כל מתקן בישול, אפייה או צלייה או מתקנים נוספים למניעת הפצת ריחות.
בתוך מטבח צריכות להיות 20 החלפות אוויר בשעה.

תאורה:
400 לוקס במטבח. במחסן ובחדרי שירותים 300 לוקס. הנורות יהיו מוגנות באמצעי מגן.

מים:

 • המים חייבים להיות באיכות מי שתייה.
 • הצינורות והאביזרים וגם המיכלים לא יהיו עשויים מחומר המכיל עופרת או חומר רעיל אחר.
 • מיכלי המים יהיו מוגנים מפני חדירת מזיקים או מזהמים אחרים.

שפכים:

 

 • הצנרת לסילוק שפכים תהיה שלמה, תקינה, ללא נזילה או דליפה תמנע חדירת שפכים אל צינורות מי שתייה, תהייה מאווררת באמצעות צינורות איוורור.
 • יותקן מפריד שומן שפכים שאינם מוזרמים לרשת ביוב ציבורית      
 • באופן שלא יגרום נזק או מפגע. מיכלים לאיסוף פסולת מוצקה יהיו במספר ומקום שיכול להבטיח ניקיון תמידי. 

 

חדרי שירותים:

 • בכל מטבח יהיו חדרי שירותים הכוללים תאי בתי שימוש, משתנות וכיורים. מספרם תלוי במספר העובדים במטבח. בסמוך לחדרי השירותים יש להתקין חדר הלבשה לעובדים עם מקום מתאים לאחסון בגדים.
 • השירותים יהיו צמודים לעסק.

מחלקות במטבח:

 • מס' המחלקות במטבח תלויים בסוג האוכל שמכינים. ברוב המקרים אפשר למצוא את המחלקות הבאות:
 • קבלת חומרי גלם כולל: מחסנים לחומר גלם יבש וחדרי קירור לאחסון חומר גלם רגיש: בע"ד, ירקות, מוצרי חלב, ביצים. חדרי קירור הם למזון מצונן ומזון קפוא.
 • מקרר הפשרה לבשר קפוא ודגים קפואים.
 •  איזור הפשטת בשר והכשרה.
 • איזור ניקוי ירקות.
 • איזור ניקוי דגים.
 •  קצביה- הכנת הבשר לטיגון, בישול וצלייה.
 • חדר הכנת סלטים.
 • איזור הכנת דגים לבישול וטיגון.
 • מאפיה וקונדיטוריה.
 • איזור בישול, אפייה, צלייה וטיגון.
 • איזור צינון לאחר טיפול בחום.
 • חדר אריזה.
 • אחסון מוצר המוכן לאכילה כולל חדרי קירור.
 • שיווק מוצרים מוכנים לאכילה.

אודותינו

הבעלים: שף מחקר ופיתוח גלעד דולב ובעל תעודת דירקטור מוסמך. החברה מציעה שירותים, לחברות בתחום המזון, בפיתוח מוצרים חדשים ושידרוג מוצרים קיימים. באיזרוח מוצרים מחו"ל לטעם המקומי. עזרה בשינוי סוגי כשרויות. ביקורות למכרזים ועזרה בהכנתם. ביקורות של בטיחות מזון, ומציאת פיתרונות. 

הדרכות

אחת הבעיות הגדולות של החברות, היא חוסר הזדהות של עובדיה עם מוצרי החברה. הבעיה היא שעובדי החברה לא קונים ולא ממליצים על המוצרים ולעיתים רבות גם כלל לא מכירים את מגוון מוצרי החברה. צוות המכירות לא יודעים לפצח לקוח מוסדי או שף במסעדה, אנחנו נעזור לכם ונלווה את האיש מכירות לצורך זה.

פרטי יצירת קשר

יפה ירקוני 4, ראש העין 4861163 

טלפון: 03-9014949

נייד: 054-7733738